Carian


Laman Utama About Contact
Wednesday, March 4, 2009

Wahai Muslimah, baikilah peribadimu....  


Kita perlu untuk membincang perkara ini kerana beberapa sebab. Antaranya adalah apa yang kita saksikan dalam kehidupan sebagian wanita muslimah di zaman ini. Kehidupan dengan segala bentuk ‘keanehannya’. Dalam beberapa hal begitu serius, tapi dalam hal-hal yang lain sangat kurang dan jauh dari nilai-nilai agama.

Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan seorang wanita muslimah yang solehah, melaksanakan syiar-syiar Islam. Namun, tidak menghiraukan kesihatan dan kebersihan mulut dan dirinya. Tidak peduli dengan kesihatan dan aroma yang keluar dari mulut atau tubuhnya. Atau sebaliknya, begitu besar perhatiannya terhadap kesihatan dan kebersihan dirinya tapi melalaikan ibadah dan pelaksanaan syiar-syiar Islam. Contoh lain, kita dapati ada seorang muslimah mencurahkan perhatiannya pada ibadah tapi tidak memiliki pandangan yang benar tentang Islam yang menyeluruh, ‘bagaimana Islam menyikapi alam, kehidupan dan manusia.’

Ada yang semangat belajar Islamnya baik. Sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu, tapi tidak menjaga lisannya dari ghibah (mengumpat) dan namimah (mengadu domba).

Ada yang hubungan peribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala baik, tapi tidak menjaga hubungan baik dengan tetangga dan teman-temannya.

Ada Yang hubungannya dengan teman-teman dan jiran tetangganya baik tapi tidak melaksanakan dengan baik hak-hak orang tua. Kurang-kalau tidak dikatakan sama sekali tidak-mereka dalam berbakti kepada kedua orang tuanya.

Ada yang berbakti kepada kedua orang tuanya tetapi tidak memenuhi hak-hak suaminya. Tampil dengan dandanan indah saat menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para wanita tetapi tidak pernah memperbaiki penampilannya di depan suaminya.

Ada yang faham syiar Islam nya, tetapi sering menjadi penghalang kepada suami dalam aktiviti dakwah kepada msyarakat. Malah ada pula sebaliknya muslimah dikongkong oleh sang suami yang tidak memahami gerak kerja Jamaah sehingga si isteri tidak dapat melaksanakan dakwah seperti yang ditarbiyah kepadanya.

Ada yang berbakti kepada suaminya tetapi tidak membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya (mertuanya) . Atau tidak mendukung suaminya untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan beramal soleh.

Ada yang berbakti kepada suaminya tapi kurang memperhatikan pembinaan dan pembentukan keperibadian anak-anaknya. Kurang memperhati perkembangan jiwa dan akal mereka. Kurang memperhati lingkungan sekitarnya yang memberikan pengaruh kepada putera-puterinya.

Ada yang memperhati itu semua terapi kurang silaturahimnya kepada saudara-saudaranya.

Ada yang silaturahim terhadap keluarganya baik, tapi hubungannya dengan lingkungan sekitarnya tidak baik. Sibuk dengan urusan pribadinya. Tidak peduli dengan persoalan kaum muslimin dan muslimat.

Ada yang memperhatikan persoalan pribadi dan umat islam tetapi kurang memperhatikan pengembangan pengetahuannya. Tidak menambah pengetahuannya dengan belajar dan terus membaca.

Ada yang sibuk dengan belajar tetapi mengabaikan urusan rumah tangga, putera puterinya dan suaminya.

Kalau kita merasa hairan dengan semua ini, kehairanan kita akan bertambah apabila kita mengetahui bahawa itu semua muncul dari para wanita muslimah yang memiliki tahap kesedaran yang cukup baik terhadap agama ini. Dari para wanita muslimah yang tumbuh dalam lingkungan Islam dan memiliki bekal pengetahuan agama yang tidak sedikit! 

Kadang-kadang disebabkan tidak peduli atau tidak memiki pandangan yang utuh yang telah diajarkan Islam. Pandangan yang menyeluruh tentang manusia, kehidupan, dan alam sekelilingnya. Pandangan yang mendorong seseorang untuk melihat segala sesuatu dengan seimbang. Tidak melebihkan satu aspek dengan mengorbankan aspek lain.

Orang yang memerhati dengan cermat ayat-ayat Qur’an dan hadis-hadis akan mendapati begitu banyak dalil yang menjelaskan perilaku yang seharusnya dimiliki wanita muslimah dalam hubungannya dengan Rabb-nya, pembentukan peribadinya dan hubungannya dengan orang lain. Perjalanan hidup yang mengatur segala sesuatu dari yang besar sampai yang kecil. Semua nas tersebut akan memberikan ramuan yang membawa kepada kehidupan yang terarah dan seimbang. Kehidupan yang menjamin kebahagiaan, kejayaan di dunia dan  ganjaran yang sangat besar di hari kemudian.

Semua ini telah digaris oleh Islam dalam Al-Qur’an  dan sunnah akan mengantarkan seorang wanita muslimah mendapatkan keperibadiannya yang asli. Keperibadian yang seiring dengan fitrahnya. Sehingga melahirkan wanita muslimah yang unggul, mulia dan istimewa dalam perasaan, pemikiran, perilaku dan hubungannya.

Mencapai tingkat tersebut sangatlah  penting bagi kehidupan umat manusia secara umum kerana wanita memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan generasi mendatang, mencetak para pejuang, menanamkan nilai-nilai, menghiasi kehidupan dengan cinta, kasih sayang dan keindahan serta memenuhi rumah tangga dengan rasa aman, tenang, tenteram dan damai.

Wanita muslimah adalah satu-satunya wanita yang sanggup menerangi dunia wanita moden yang telah penuh dengan falsafah kebendaan dan pola hidup jahiliyah yang mendominasi kehidupan masa ini. Maka para wanita muslimah perlu menghadapkan dirinya kepada sumber pemikiran yang murni untuk kemudian menjernih kembali keperibadiannya yang asli iaitu keperibadian yang telah dibentuk oleh Al-Qur’an dan As Sunnah.

Mudah-mudahan Allah Subhaanahu Wata’aala memberikan taufiq pada kita semua untuk istiqamah dalam agama yang telah dibawa Rasul-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

What next?

You can also bookmark this post using your favorite bookmarking service:

Related Posts by Categories